Concept

De instrumenten in T-station hebben de volgende kenmerken:

  •  Evidence based, betrouwbaar en valide

Wetenschappelijke onderbouwing en empirische toetsing op betrouwbaarheid en validiteit is voor elk product een vereiste.

  • Innovatief en up-to-date

We lopen al jaren voorop als het gaat om innovatie van HR-instrumenten. We integreren ontwikkelingen binnen wetenschap, techniek en praktijk en maken deze direct toepasbaar. Nieuwe ideeën en technische ontwikkelingen leiden bij ons tot instrumenten die beter en moderner zijn dan de bestaande.

  • Geaccepteerd en relevant

Deelnemers zien de instrumenten als eerlijk, uitdagend en relevant. Veel instrumenten binnen T-station bestaan uit realistische praktijksituaties die voor dit doel zijn ontwikkeld en verfilmd.

  • Mogelijkheid tot maatwerk

Onze klanten kunnen gebruik maken van reeds ontwikkelde instrumenten in T-station. Daarnaast is het ook mogelijk om maatwerk te laten ontwikkelen. T-station is er op ingericht om zulke maatwerktoepassingen eenvoudig te kunnen doorvoeren.

  • Praktisch bruikbaar en (kosten)efficiënt  

Instrumenten zijn praktisch, eenvoudig en snel in te zetten. Zowel accountbeheerders als deelnemers profiteren van het gebruikersgemak binnen T-station. De instrumenten zijn aantrekkelijk geprijsd zonder dat er jaarlijkse licentiekosten aan zijn verbonden.