Producten

 • Persoonlijkheidsvragenlijst HEXACO PI-R

  Het HEXACO-model is een verbeterde versie van het bekende Big Five persoonlijkheidsmodel. Na heranalyse van de oorspronkelijke data is overtuigend bewijs geleverd dat het persoonlijkheidsdomein niet u...
  lees verder »

 • SQ-Leid (NL/E)

  SQ-Leid gaat na hoe sociaal intelligent een persoon is in de rol van leidinggevende, waarin het gaat om het aanspreken van medewerkers op hun resultaten en op het motiveren en coachen van medewerkers....
  lees verder »

 • SQ-Sales (NL)

  SQ-Sales meet het inzicht van personen in de effectiviteit van commercieel gedrag, adviesgedrag en andere klantcontacten.De SQ-Sales is een multimedia situationele beoordelingstest (Engels: Situationa...
  lees verder »

 • SQ-SoVa (NL)

  SQ-SoVa (Sociale Vaardigheden) meet de sociale intelligentie van personen die net op de arbeidsmarkt komen en die daar gaan samenwerken met collega's, leidinggevenden en klanten.De SQ-test is een mult...
  lees verder »

 • Webcamtest Leidinggeven (NL/E)

  Met de Webcamtest is assessment van actieve sociale competenties online uit te voeren. Op www.webcamtest.nl vindt u nadere informatie over deze innovatieve methode.In de Webcamtest test kan een kandid...
  lees verder »

 • Webcamtest Sales (NL)

  Met de Webcamtest is assessment van actieve sociale competenties online uit te voeren. Op www.webcamtest.nl vindt u nadere informatie over deze innovatieve methode.In de Webcamtest test kan een kandid...
  lees verder »

 • CamCoach Leidinggeven (NL/E)

  De CamCoach Leidinggeven is een e-learningprogramma dat bestaat uit acht gefilmde praktijksituaties op het gebied van leidinggeven, vooral people management. Laagdrempelig kunnen deelnemers nieuw...
  lees verder »

 • CamCoach sales (NL)

  De CamCoach Sales bestaat uit acht gefilmde praktijksituaties op het gebied van commercieel handelen en klantmanagement.  Laagdrempelig kunnen deelnemers nieuwe vaardigheden aanleren door intensi...
  lees verder »

 • CamCoach voor oefenen voor het sollicitatie-interview

  De CamCoach SOLL is een e-learningprogramma dat bestaat uit tien gefilmde interviewvragen. Deze of soortgelijke vragen worden vaak gesteld in sollicitatie-interviews. Laagdrempelig kunnen deelnemers z...
  lees verder »

 • Internet Cognitieve Capaciteiten Test Hoog ICCT-H (NL/E)

  De Internet Cognitieve Capaciteiten Test Hoog niveau (ICCT-H) geeft inzicht in de algemene cognitieve competenties van de deelnemer (g-score). Cognitieve capaciteitentests voorspellen het gemak waarme...
  lees verder »

 • Internet Cognitieve Capaciteiten Test ICCT-M (NL)

  De Internet Cognitieve Capaciteiten Test Middelbaar niveau (ICCT-M) geeft inzicht in de algemene cognitieve capaciteiten (g-score) en in drie deelcapaciteiten van de sollicitant. Cognitieve capaciteit...
  lees verder »

 • Internet Cognitieve Capaciteiten Test Hoog ICCT-HV (NL/E)

  De Internet Cognitieve Capaciteiten Test Hoog niveau Verlengde versie (ICCT-HV) is een verlengde versie van ICCT-H. Het aantal items in de ICCT-HV is 100. De subtests zijn uitgebreid van vier naar zes...
  lees verder »

 • Persoonlijkheidsvragenlijst VWS (NL/E)

  De internet Vragenlijst voor WerkStijlen (VWS) geeft inzicht in zeven persoonlijkheidsfactoren. De factoren zijn ontleend aan het Werkstijlenmodel van Borman en co-auteurs (O*Net, 1999). Dit model is ...
  lees verder »

 • Interessenvragenlijst VIH (NL)

  De Vragenlijst Interessen Holland (VIH) is gebaseerd op het RIASEC-model van Prof. J. Holland. Het RIASEC-model is ook uitgekozen voor het interessenfacet in O*Net. De VIH is bedoeld voor personen met...
  lees verder »

 • Vragenlijst Werkwaarden VWW (NL)

  De Vragenlijst WerkWaarden (VWW) is gebaseerd op de veronderstelling dat medewerkers die qua waarden overeenstemmen met de cultuur van de organisatie, meer gemotiveerd zijn om prestaties te leveren en...
  lees verder »

 • E-Cartoon SJT

  E-cartoon is een methode om multimedia situationele beoordelingstests (Engels: Situational Judgment Tests, SJT's) op maat te ontwikkelen. De methode is ideaal om sociale intelligentie (kennis en vaard...
  lees verder »

 • VR-assessment

  VR-assessment is een innovatieve simulatie-oefening waarin je als deelnemer in een werksituatie wordt geplaatst alsof je er zélf bij bent, bijvoorbeeld in een teamvergadering. De combinatie v...
  lees verder »