Cognitieve Capaciteitentest - Middelbaar niveau (NL)

De Internet Cognitieve Capaciteiten Test Middelbaar niveau (ICCT-M) geeft inzicht in de algemene cognitieve capaciteiten (g-score) en in drie deelcapaciteiten van de deelnemer. Cognitieve capaciteitentests voorspellen het gemak waarmee personen zich nieuwe kennis en vaardigheden eigen maken en waarmee ze complexe problemen oplossen.

Het bedoeld niveau is MBO. De test is aan honderden personen afgenomen. Normen zijn ontwikkeld op MBO-niveau maar ook op HBO- en WO-niveau.

De ICCT-M heeft zes onderdelen (subtests): classificeren, fouten in zinnen, coderen, redactiesommen, complexe figuren, puzzels. De testtijd bedraagt ongeveer 40 minuten. Elke subtest heeft een tijdslimiet.
De keuze van de subtests is geïnspireerd door het intelligentiemodel van Carroll (1993).

De rapportage geeft een g-score en scores op factoren Verbaal, Rekenen, Ruimtelijk. Er zijn normen op decielschalen.

De resultaten van Salgado, Anderson, Moscoso, Bertua & De Fruyt (2003) geven steun voor de keuze van de subtests. Deze auteurs voerden een meta-analyse uit op studies naar de predictieve validiteit van "mental abilities tests". Ze vonden volgende voorspellende waarden van de tests voor werksucces:

Verbaal .35
Cijfermatig .52
Ruimtelijk  .51
Perceptual speed .52
Geheugen  .56
g-factor .62

De validiteit van de verbale factor in Salgado et al. valt tegen. Perceptuele snelheid is zeer relevant. In de ICCT-M is snelheid mede van belang in subtests Coderen, Complexe Figuren en Puzzels. De cijfermatige en ruimtelijke factor hebben een goede voorspellende waarde en worden ook door subtests van de ICCT-M gerepresenteerd. Er is overweldigend bewijs dat de validiteit van een goed geconstrueerde intelligentietest voor succes in opleiding en beroep niet te overtreffen is (zie ook Schmidt & Hunter, 1998).

Inhoud van de subtests:

  • classificeren (verbaal): één woord hoort niet in rijtje van vier
  • fouten in zinnen (verbaal): in een van vier delen van een zin staat een fout
  • coderen (numeriek): welke code krijg je als je letters omzet in cijfers, erop berekeningen doet en het resultaat weer terugcodeert?
  • redactiesommen (numeriek): verbaal gestelde rekenproblemen oplossen
  • complexe figuren (figuraal): welk complex figuur is niet gelijk aan de andere drie?
  • puzzels (figuraal): welk stukje blijft over na samenvoegen van andere stukjes tot figuur?

Referenties:

Schmidt, F.L., & Hunter, J.E. (1998). The validity and utility of selection methods in personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research findings. Psychological Bulletin, 124, 262-274

Salgado, J.F., Anderson, N., Moscovo, S., Bertua, Ch., & De Fruyt, F. (2003). International validity generalization of general mental ability and cognitive abilities: a European Community meta-analysis. Personnel Psychology, 56, 3, 773-606.

» Terug naar Producten