Cognitieve Capaciteitentests - Hoger niveau (NL/E)

Cognitieve capaciteitentests voorspellen het gemak waarmee personen zich nieuwe kennis en vaardigheden eigen maken en waarmee ze complexe problemen oplossen.

Voor het bepalen van cognitieve capaciteiten op HBO/WO-niveau zijn er binnen T-station twee tests beschikbaar: een korte versie (ICCT-H) en een verlengde versie (ICCT-HV). Hieronder worden ze nader toegelicht:  

ICCT-H (korte versie)

De Internet Cognitieve Capaciteiten Test Hoog niveau (ICCT-H) geeft inzicht in de algemene cognitieve capaciteiten van de deelnemer (g-score).

De ICCT-H is aan vele duizenden personen afgenomen. Normen zijn ontwikkeld HBO- en WO-niveau maar ook op MBO-niveau.

De betrouwbaarheid alpha van de totaalscore is in de orde .80-.85. 

De ICCT-H levert geen subscores omdat er te weinig items zijn om hier betrouwbare resultaten over terug te kunnen geven.

ICCT-HV (verlengde versie)

De Internet Cognitieve Capaciteiten Test Hoog niveau Verlengd (ICCT-HV) is een verlengde versie van ICCT-H en bestaat uit 100 items, zes onderdelen, één hoofdschaal en drie subschalen.

De ICCT-H levert de volgende scores op:

  • Totaalscore (alle subtests)
  • Verbaal (diagrammen, analogieën)
  • Numeriek (cijferreeksen, schatten)
  • Figuraal (figuurreeksen, figuurklassen)

De gemiddelde afnametijd van de ICCT-HV is 40 minuten.

De betrouwbaarheid alpha van de totaalscore is in de orde .85.

De betrouwbaarheden van de subscores zijn in de orde .75-.80

Aparte normgroepen zijn beschikbaar voor:

  • WO-niveau
  • HBO-niveau
  • MBO-niveau
 
Referenties:

Schmidt, F.L., & Hunter, J.E. (1998). The validity and utility of selection methods in personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research findings. Psychological Bulletin, 124, 262-274

Salgado, J.F., Anderson, N., Moscovo, S., Bertua, Ch., & De Fruyt, F. (2003). International validity generalization of general mental ability and cognitive abilities: a European Community meta-analysis. Personnel Psychology, 56, 3, 773-606.

Kuncel, N., Hezlett, S., & Ones, D. (2004). Academic performance, career potential, and job performance: can one construct predict them all?, Journal of Personality and Social Psychology, 86, 1, 148-161

» Terug naar Producten