E-Cartoon SJT

E-cartoon is een methode om multimedia situationele beoordelingstests (Engels: Situational Judgment Tests, SJT's) op maat te ontwikkelen. De methode is ideaal om sociale intelligentie (kennis en vaardigheid in het omgaan met sociale situaties) in kaart te brengen of te ontwikkelen.

Voorbeelden zijn:

  • Klantgerichtheid en servicecompetenties.
  • Commerciële competenties.
  • Samenwerken en "organizational citizenship".
  • "Normen en waarden" en integriteit.
  • Onderhandelen.
  • Adviescompetenties.

Gebruik is mogelijk in verschillende toepassingen, bijvoorbeeld:

  • Pre-assessment.
  • E-recruitment: shortlisting en sifting.
  • Competentietoets in het onderwijs.
  • Self assessment & ontwikkeling met e-learningmodule, bijvoorbeeld voor normen en waarden (integriteit) in het werk.


Voorbeeld
De test voor sociale competenties BPV:

Het doel van de test is te bekijken hoe leerlingen van ROC's er voor staan qua sociale vaardigheden, in verband met de beroepspraktijkstage die ze gaan volgen.

De test bestaat uit 15 interacties. Steeds is sprake van situaties waarin leerlingen moeten omgaan met leidinggevenden, collega's en klanten en waarmee leerlingen moeite hebben. 

Voor een demonstratie van enkele situaties uit de test verwijzen naar de demo op onze website. Een demoversie in het Engels is tevens te vinden op onze website. Via deze links kunt u ook testen of uw PC beschikt over voldoende mogelijkheden om de test af te nemen. Voor beide demo's is Flash benodigd. 

» Terug naar Producten