E-Cartoon SJT voor starters MBO (NL)

E-cartoon is een methode om multimedia situationele beoordelingstests (Engels: Situational Judgment Tests, SJT's) te ontwikkelen. De methode is ideaal om sociale intelligentie (kennis en vaardigheid in het omgaan met sociale situaties) in kaart te brengen. Voorbeelden zijn:

  • Klantgerichtheid en servicecompetenties.
  • Commerciële competenties.
  • Samenwerken en "organizational citizenship".
  • "Normen en waarden" en integriteit.
  • Onderhandelen.
  • Adviescompetenties.

De score geeft aan hoeveel de persoon in zijn effectiviteitsbeoordelingen overeenkomt met de beoordelingen van een groep van experts. Experts zijn mensen “die het kunnen weten” op grond van ervaring en die wat betreft hun expertise een solide reputatie hebben.
Gebruik is mogelijk in verschillende toepassingen, bijvoorbeeld:

  • Pre-assessment.
  • E-recruitment: shortlisting en sifting.
  • Competentietoets in het onderwijs.
  • Self assessment & ontwikkeling met e-learningmodule, bijvoorbeeld voor normen en waarden (integriteit) in het werk.

E-cartoon voor selectiedoeleinden is in het algemeen het meest geschikt voor mensen die net op de arbeidsmarkt komen.

Voorbeeld
De test voor sociale competenties BPV:

Het doel van de test is te bekijken hoe leerlingen van ROC's er voor staan qua sociale vaardigheden, in verband met de beroepspraktijkstage die ze gaan volgen.

De test bestaat uit 15 interacties. Steeds is sprake van situaties waarin leerlingen moeten omgaan met leidinggevenden, collega's en klanten en waarmee leerlingen moeite hebben. De testtijd is ongeveer 1 uur inclusief instructie en oefeningen.

De betrouwbaarheid (alpha) is hoger dan .75.

Rapportage: Zes à acht scores. Belangrijkste score is de algemene sociale competentiescore, gebaseerd op alle effectiviteitbeoordelingen. Daarnaast scores op specifieke competenties, afhankelijk van de doelstelling van de test.

Voor een demonstratie van enkele situaties uit de test verwijzen we u naar de demo op onze website. Een demoversie in het Engels is tevens te vinden op onze website. Via deze links kunt u ook testen of uw PC beschikt over voldoende mogelijkheden om de test af te nemen.

Op Toetswijzer is informatie over de test te vinden.

» Terug naar Producten