Interessenvragenlijst VIH-R (NL)

De Vragenlijst Interessen Holland (VIH) is gebaseerd op het RIASEC-model van Prof. J. Holland. Het RIASEC-model is ook uitgekozen voor het interessenfacet in O*Net.


De VIH is bedoeld voor personen met MBO- of hoger niveau. De duur van de VIH is minder dan tien minuten.

De vragenlijst meet zes interessenfacetten:

  • Realistisch.
  • Investigatief.
  • Artistiek.
  • Sociaal.
  • Ondernemend (Entrepreneurial).
  • Conventioneel.  

De normering is gebaseerd op meer dan 500 deelnemers van MBO+ niveau. Daarnaast zijn er intra-individuele normen beschikbaar. 

In maart 2020 is de VIH gereviseerd. De gereviseerde versie (onder de naam VIH-R) bevat dezelfde schalen met een aantal vernieuwde items. 

De gemiddelde betrouwbaarheid van de VIH-R is .82


Referenties:


Sager, C.E. (1999). Occupational Interests and values. In: Peterson, N.G., Mumford, M.D., Borman, W.C., Jeanneret, P.R., & Fleishman, E.A. (Eds.) An Occupational Information System for the 21st Century: The Development of O*Net, (Ch. 12, pp. 197-211). Washington DC: American Psychological Association

De Fruyt, F., & Mervielde, I. (1999). RIASEC types and big five traits as predictors of employment status and nature of employment, Personnel Psychology, 52, 3, 701-728

Hogan, R. & Blake, R.J. (1997). Vocational interests. Matching self-concept with the work environment, In: K.R. Murphy (Ed.). Individual differences and behavior in organizations (Ch. 3, 89-144), San Francisco: Jossey-Bass

» Terug naar Producten