Persoonlijkheidsvragenlijst HEXACO PI-R (NL/ENG)

Het HEXACO-model is een verbeterde versie van het bekende
Big Five persoonlijkheidsmodel. Na heranalyse van de oorspronkelijke data is overtuigend bewijs geleverd dat het persoonlijkheidsdomein niet uit vijf maar uit zes basale dimensies bestaat. Deze dimensies zijn:

  • H. Honesty-Humility /     Integriteit
  • E. Emotionality /     Emotionaliteit
  • X. eXtraversion /     Extraversie
  • A. Agreeableness /     Verdraagzaamheid
  • C. Conscientiousness /     Consciëntieusheid
  • O. Openness to Experience / Openheid voor ervaringen

De toevoeging van de factor Integriteit is de belangrijkste
verandering ten opzichte van het Big Five-model. Met de toevoeging van deze dimensie wordt een completere beschrijving van het persoonlijkheidsdomein geboden. Daarnaast blijkt uit verschillende studies dat met de HEXACO betere voorspellingen kunnen worden gedaan over belangrijke uitkomstmaten zoals studie- en werkprestaties, contraproductief gedrag en moreel handelen.

De HEXACO-persoonlijkheidsvragenlijst is ontwikkeld door de
grondleggers van het HEXACO-model, Michael Ashton en Kibeom Lee en bestaat uit zes hoofdschalen en 24 + 2 facetschalen. De Nederlandse bewerking en validering is gedaan door Reinout de Vries van de Vrije Universiteit Amsterdam. Na vele jaren van gepubliceerd onderzoek is de Nederlandse HEXACO verkrijgbaar via ).

» Terug naar Producten