Producten

 • Persoonlijkheidsvragenlijst HEXACO PI-R (NL/ENG)

  Het HEXACO-model is een verbeterde versie van het bekende Big Five persoonlijkheidsmodel. Na heranalyse van de oorspronkelijke data is overtuigend bewijs geleverd dat het persoonlijkheidsdomein niet u...
  lees verder »

 • SQ-Leid-R (NL/E)

  SQ-Leid gaat na hoe sociaal intelligent een persoon is in de rol van leidinggevende, waarin het gaat om het aanspreken van medewerkers op hun resultaten en op het motiveren en coachen van medewerkers....
  lees verder »

 • SQ-Sales-R (NL)

  SQ-Sales meet het inzicht van personen in de effectiviteit van commercieel gedrag, adviesgedrag en andere klantcontacten.De SQ-Sales is een video-SJT (Situational Judgment Test). Een sociaal intellige...
  lees verder »

 • SQ-SoVa (NL)

  SQ-SoVa (Sociale Vaardigheden) meet de sociale intelligentie van personen die in hun werk moeten samenwerken met collega's, leidinggevenden en klanten.De SQ-test is een multimedia situationele beoorde...
  lees verder »

 • Webcamtest Leid-R (NL/E)

  Met de Webcamtest is assessment van actieve sociale competenties online uit te voeren. In de Webcamtest test kan een kandidaat laten zien hoe goed hij de competenties beheerst die horen bij een b...
  lees verder »

 • Webcamtest Sales (NL)

  Met de Webcamtest is assessment van actieve sociale competenties online uit te voeren. In de Webcamtest test kan een kandidaat laten zien hoe goed hij de competenties beheerst die horen bij een b...
  lees verder »

 • CamCoach Leid-R (NL/E)

  De CamCoach Leidinggeven is een e-learningprogramma dat bestaat uit acht gefilmde praktijksituaties op het gebied van leidinggeven, vooral people management. Laagdrempelig kunnen deelnemers nieuw...
  lees verder »

 • CamCoach Sales (NL)

  De CamCoach Sales bestaat uit acht gefilmde praktijksituaties op het gebied van commercieel handelen en klantmanagement.  Laagdrempelig kunnen deelnemers nieuwe vaardigheden aanleren door intensi...
  lees verder »

 • CamCoach Sollicitatievaardigheden

  De CamCoach SOLL is een e-learningprogramma dat bestaat uit tien gefilmde interviewvragen. Deze of soortgelijke vragen worden vaak gesteld in sollicitatie-interviews. Laagdrempelig kunnen deelnemers z...
  lees verder »

 • Cognitieve Capaciteitentests - Hoger niveau (NL/E)

  Cognitieve capaciteitentests voorspellen het gemak waarmee personen zich nieuwe kennis en vaardigheden eigen maken en waarmee ze complexe problemen oplossen.Voor het bepalen van cognitieve capacitei...
  lees verder »

 • Cognitieve Capaciteitentest - Middelbaar niveau (NL)

  De Internet Cognitieve Capaciteiten Test Middelbaar niveau (ICCT-M) geeft inzicht in de algemene cognitieve capaciteiten (g-score) en in drie deelcapaciteiten van de deelnemer. Cognitieve capaciteiten...
  lees verder »

 • Cognitieve Capaciteitentest HBO/WO-verlengd (NL/E)

  De Internet Cognitieve Capaciteiten Test Hoog niveau Verlengde versie (ICCT-HV) is een verlengde versie van ICCT-H. Het aantal items in de ICCT-HV is 100. De subtests zijn uitgebreid van vier naar zes...
  lees verder »

 • Vragenlijst WerkStijlen VWS (NL/E)

  De Vragenlijst WerkStijlen (VWS) geeft inzicht in zeven persoonlijkheidsfactoren. De factoren zijn ontleend aan het Werkstijlenmodel van Borman en co-auteurs (O*Net, 1999). Dit model is een uitwerking...
  lees verder »

 • Interessenvragenlijst VIH-R (NL)

  De Vragenlijst Interessen Holland (VIH) is gebaseerd op het RIASEC-model van Prof. J. Holland. Het RIASEC-model is ook uitgekozen voor het interessenfacet in O*Net. De VIH is bedoeld voor personen met...
  lees verder »

 • Vragenlijst Werkwaarden VWW-R (NL)

  Werkwaarden geven aan wat mensen belangrijk vinden in hun werk, wat hen motiveert en wat maakt dat ze wel of niet passen bij een organisatie. Werkwaarden hangen samen met persoonlijkheid en interesses...
  lees verder »

 • E-Cartoon SJT

  E-cartoon is een methode om multimedia situationele beoordelingstests (Engels: Situational Judgment Tests, SJT's) op maat te ontwikkelen. De methode is ideaal om sociale intelligentie (kennis en vaard...
  lees verder »

 • VR-assessment

  VR-assessment is een innovatieve simulatie-oefening waarin je als deelnemer in een werksituatie wordt geplaatst alsof je er zélf bij bent, bijvoorbeeld in een teamvergadering. De combinatie v...
  lees verder »