SQ-Leid (NL/E)

SQ-Leid gaat na hoe sociaal intelligent een persoon is in de rol van leidinggevende, waarin het gaat om het aanspreken van medewerkers op hun resultaten en op het motiveren en coachen van medewerkers.

SQ-tests zijn multimedia situationele beoordelingstests (Engels: Situational Judgment Test SJT). Een sociale intelligente leidinggevende schat de effectiviteit van gedrag goed in, rekening houdend met de belangen van verschillende stakeholders.

De SQ-Leid bestaat uit 17 scènes waarin interacties zijn gespeeld door acteurs. De SQ-Leid heeft betrekking op de effectiviteit van people management-gedragingen.

De SQ-Leid is bedoeld voor mensen die een managementfunctie ambiëren. Het niveau is HBO+ of MBO-niveau met ervaring.

De testtijd bedraagt ongeveer 50 minuten inclusief instructie en oefeningen.

Er is een maatwerkrapportage gebaseerd op acht scores. Belangrijkste is de SQ-score, gebaseerd op alle 68 effectiviteitsbeoordelingen. Verder vier SQ-deelscores, voor aanspreken op voortgang en werkresultaten, aanspreken op sociaal gedrag, motiveren en coachen. Om te begrijpen hoe het komt dat SQ-scores achterblijven zijn er vier stijlscores, conform de Roos van Leary.

In 2011 is nieuw onderzoek gedaan op de uitslagen van ongeveer 4000 kandidaten van HBO- en WO-niveau. De SQ-score heeft een betrouwbaarheid van .95. 
De SQ-Leid is studieonderwerp geweest in het promotieonderzoek van Janneke Oostrom (EUR). De resultaten van dat onderzoek zijn positief.
Meta-analyses van validiteit van SJT’s en videotests (zie referenties) leveren gunstige resultaten op.

Een handleiding van de SQ-leid kunt u downloaden: Handleiding SQ-leidinggeven 2011 .

Eveneens is een voorbeeldrapport te downloaden: Voorbeeldrapport SQ-leid.
  
Referenties:

McDaniel, M.A., Morgeson, F.P., Finnegan, E.B., Campion, M.A., and Braverman, E.P. (2001). Use of situational judgment tests to predict job performance: A clarification of the literature. Journal of Applied Psychology, 86, 4, 730-740

Salgado, J.F. & M. Lado (2000). Validity generalization of video tests for predicting job performance ratings. Paper presented at the 15th Annual Conference of the Society of Industrial and Organisational Psychology, April, New Orleans.

» Terug naar Producten