SQ-SoVa (NL)

SQ-SoVa (Sociale Vaardigheden) meet de sociale intelligentie van personen die net op de arbeidsmarkt komen en die daar gaan samenwerken met collega's, leidinggevenden en klanten.

De SQ-test is een multimedia situationele beoordelingstest (Engels: Situational Judgment Test SJT). Een sociaal intelligente medewerker schat de effectiviteit van gedrag goed in, rekening houdend met de belangen van verschillende stakeholders.

De SQ-SoVa bestaat uit 18 scènes waarin interacties zijn gespeeld door acteurs. Er wordt van kandidaten een oordeel gevraagd van de effectiviteit van sociaal gedrag van medewerkers in relatie met leidinggevenden, collega’s en klanten.

De SQ-SoVa is bedoeld voor mensen die net op de arbeidsmarkt komen van niveau HBO+ of ervaren mensen met MBO-niveau.

De testtijd bedraagt ongeveer 1 uur inclusief instructie en oefeningen.

De rapportage is gebaseerd op acht scores. De belangrijkste, de SQ-score, geeft aan hoeveel de persoon in zijn effectiviteitsbeoordelingen overeenkomt met het oordeel van een groep van experts. Experts zijn mensen “die het kunnen weten” op grond van ervaring en reputatie.

Verder zijn er drie SQ-deelscores, voor omgang met leidinggevenden, collega’s en klanten. Om te begrijpen hoe het komt dat SQ-scores achterblijven zijn er vier stijlscores, conform de Roos van Leary.

De voorloper van deze test (SQ-EL) is aan meer dan 1000 personen van HBO/WO niveau afgenomen, vooral in selectiesituaties. De SQ-score heeft een betrouwbaarheid  die hoger is dan .75. Er is nog geen onderzoek naar predictieve validiteit uitgevoerd, wel is er onderzoek verricht naar de equivalentie van scoringsmethoden.

Meta-analyses van validiteit van SJT’s en videotests (zie referenties) leveren gunstige resultaten op.

Een voorbeeldrapport is te downloaden: Voorbeeldrapport SQ-Sova.

  
Referenties:

McDaniel, M.A., Morgeson, F.P., Finnegan, E.B., Campion, M.A., and Braverman, E.P. (2001). Use of situational judgment tests to predict job performance: A clarification of the literature. Journal of Applied Psychology, 86, 4, 730-740

Salgado, J.F. & M. Lado (2000). Validity generalization of video tests for predicting job performance ratings. Paper presented at the 15th Annual Conference of the Society of Industrial and Organisational Psychology, April, New Orleans.

Maesen de Sombreff, P. van der, Born, M., van Oudenhoven-van der Zee, K. & Ruhe, D. (2003). Situationele beoordelingstests in de schijnwerpers, De Psycholoog, 38, 2, 58-67.

» Terug naar Producten