VR-assessment

VR-assessment is een innovatieve simulatie-oefening waarin je als deelnemer in een werksituatie wordt geplaatst alsof je er zélf bij bent, bijvoorbeeld in een teamvergadering. De combinatie van Virtual Reality met bewezen assessment-methodiek opent nieuwe perspectieven voor training en assessment.

Hoe werkt VR-assessment?

Nadat je als deelnemer de VR-bril hebt opgezet begeef je je midden in een realistische werksituatie. Hierin beleef je de interactie van een groep mensen met verschillende rollen, belangen en karakters. Je observeert het groepsproces door actief om je heen te kijken en je beoordeelt het gedrag door het beantwoorden van vragen. Die antwoorden worden gescoord en verwerkt tot een rapportage met genormeerde resultaten. VR-assessment gaat over individueel gedrag én over groepsprocessen.

Toegevoegde waarde

  • Unieke Virtual Reality-beleving voor deelnemers 
  • Simulatie in groepscontext (ipv tweegesprek) 
  • Gebaseerd op bewezen assessment-methodiek
  • Realistische en relevante job preview
  • Gestandaardiseerde scoring
  • Innovatief en professioneel

Wetenschappelijke onderbouwing

VR-assessment is een zogenaamde Situational Judgment Test (SJT). In de literatuur wordt aan deze methodiek een aantal positieve kenmerken toegekend zoals: 

  • Hoge voorspellende waarde voor werk- en leerprestaties (predictieve validiteit)
  • Toegevoegde voorspellende waarde bovenop andere instrumenten (incrementele validiteit)
  • Deelnemers waarderen SJT's als leuk, fair en relevant (indruksvaliditeit)
  • Weinig scoreverschillen tussen meerderheids- en minderheidsgroepen (adverse impact)

Deze gunstige eigenschappen gelden in versterkte mate voor SJT's met video in plaats van tekst omdat deze geen beroep doen op leesvaardigheid en realistischer zijn. Virtual Reality gaat wat dat betreft weer een stap verder dan gewone video. 

Naar VR-assessment zelf is onderzoek gedaan in samenwerking met de Erasmus Univsersiteit Rotterdam. De resultaten van dit onderzoek zijn positief en ondersteunen de betrouwbaarheid en validiteit. Bovendien bleek uit evaluatieonderzoek dat VR-assessment door deelnemers wordt gewaardeerd als leuk, relevant, duidelijk, realistisch, herkenbaar en innovatief.

Preview

Een preview is te bekijken via www.vr-assessment.nl. Daar is ook een filmpje te zien met reacties van deelnemers en professionals.

Meer weten?

Neem contact op via info@vandermaesenkoch.nl of met één van de partners.

VR-assessment is een gezamenlijk initiatief van: » Terug naar Producten