Vragenlijst WerkStijlen VWS (NL/E)

De Vragenlijst WerkStijlen (VWS) geeft inzicht in zeven persoonlijkheidsfactoren. De factoren zijn ontleend aan het Werkstijlenmodel van Borman en co-auteurs (O*Net, 1999). Dit model is een uitwerking van het “big five” model.

De factoren zijn:

  • Prestatiemotivatie.
  • Sociale invloed.
  • Sociabiliteit.
  • Stabiliteit.
  • Gewetensvolheid.
  • Autonomie.
  • Openstaan voor ervaringen.

De vragenlijst kan aan kandidaten van MBO-niveau en hoger worden afgenomen.

Gemiddelde duur is 15 minuten.

Er zijn normen beschikbaar gebaseerd op antwoorden van 5066 personen.

Betrouwbaarheid: gemiddelde alpha .81

Validiteit: constructvaliditeit: de schaalscores corresponderen met de “big five” schaaluitslagen van NEO PI-R.

Er worden zeven schaalscores in decielen gerapporteerd.

Een Engelse versie is beschikbaar.

Referenties:

Borman, W.C., Kubisiak, C., & Schneider, R.J. (1999). Work styles. In: Peterson, N.G., Mumford, M.D., Borman, W.C., Jeanneret, P.R., & Fleishman, E.A. (Eds.) An Occupational Information System for the 21st Century: The Development of O*Net, (Ch. 13, p. 213-226). Washington DC: American Psychological Association
» Terug naar Producten