Vragenlijst Werkwaarden VWW (NL)

De Vragenlijst WerkWaarden (VWW) is gebaseerd op de veronderstelling dat medewerkers die qua waarden overeenstemmen met de cultuur van de organisatie, meer gemotiveerd zijn om prestaties te leveren en competenties te ontwikkelen.
De VWW is gebaseerd op het waardenmodel van Dawis & Lofquist (1984). Dit model is ook uitgekozen voor het waardenfacet in O*Net.

De VWW heeft tien schalen. De eerste vier zijn hoofdschalen, de andere zes zijn subschalen; uitwerkingen van hoofddimensies. De hoofddimensies zijn:
  • Professionele ontwikkeling.
  • Veiligheid en zekerheid.
  • Sociale werkomgeving.
  • Beloning, status, erkenning.

De VWW is geschikt voor personen met MBO-niveau en hoger. De testduur is minder dan tien minuten.

Normen zijn gebaseerd op de antwoorden van >650 personen.

De betrouwbaarheid (interne consistentie) is gemiddeld .77

Output: tien schaalscores in quintielen (1-5). Een kwalitatieve rapportage is beschikbaar.

Referenties:

Sager, C.E. (1999). Occupational Interests and values. In: Peterson, N.G., Mumford, M.D., Borman, W.C., Jeanneret, P.R., & Fleishman, E.A. (Eds.) An Occupational Information System for the 21st Century: The Development of O*Net, (Ch. 12, pp. 197-211). Washington DC: American Psychological Association
» Terug naar Producten