Vragenlijst Werkwaarden VWW-R (NL)

Werkwaarden geven aan wat mensen belangrijk vinden in hun werk, wat hen motiveert en wat maakt dat ze wel of niet passen bij een organisatie. Werkwaarden hangen samen met persoonlijkheid en interesses maar onderscheiden zich hiervan omdat ze betrekking hebben op de waardering van kenmerken in het werk zelf.    

 

De reeds bestaande Vragenlijst Werkwaarden is in december 2020 grondig gereviseerd en heeft vanaf die tijd de naam VWW-R meegekregen (met de toevoeging 'R' van Revisie).

 

De VWW-R is bedoeld om de werkwaarden van een deelnemer op gestructureerde manier in beeld te brengen en bevat vragen over uiteenlopende aspecten in het werk, resulterend in een persoonlijke evaluatie van zeven waarde-domeinen. Deze waarde-domeinen zijn (mede) gebaseerd op het waardenmodel van Dawis & Lofquist. Dit model is ook uitgekozen voor het waardenfacet in O*Net.


De VWW-R heeft zeven schalen. Dit zijn: 

  • Erkenning
  • Werkomgeving
  • Leren en Presteren
  • Sociale Impact
  • Dynamiek (vs stabiliteit)
  • Zelfstandigheid
  • Leidinggeven en Invloed
De VWW-R is geschikt voor personen met MBO-niveau en hoger. De vragenlijst bevat 109 korte vragen en de testduur is minder dan tien minuten.

Normen zijn gebaseerd op de antwoorden van 584 personen die de Vragenlijst Werkwaarden hebben doorlopen. 

De gemiddelde betrouwbaarheid (interne consistentie) is hoger dan .80. 

Output: zeven schaalscores in kwintielen (1-5). Een kwalitatieve rapportage met nadere toelichting op de schalen en duiding van de scores is beschikbaar.

Referenties:

Sager, C.E. (1999). Occupational Interests and values. In: Peterson, N.G., Mumford, M.D., Borman, W.C., Jeanneret, P.R., & Fleishman, E.A. (Eds.) An Occupational Information System for the 21st Century: The Development of O*Net, (Ch. 12, pp. 197-211). Washington DC: American Psychological Association
» Terug naar Producten