Webcamtest Sales (NL)

Met de Webcamtest is assessment van actieve sociale competenties online uit te voeren. Op www.webcamtest.nl vindt u nadere informatie over deze innovatieve methode.

In de Webcamtest test kan een kandidaat laten zien hoe goed hij de competenties beheerst die horen bij een bepaalde rol in het werk, bijvoorbeeld die van leidinggevende of van adviseur, verkoper of account manager. SQ-tests gaan na of een kandidaat inzicht heeft in effectiviteit. De Webcamtest gaat na of de kandidaat dat inzicht gebruikt in daadwerkelijk expressief gedrag.

De online Webcamtest hebben we ontwikkeld en gelanceerd in 2005.

Voordelen van de Webcamtest ten opzichte van een assessment center zijn:

  • Geringere operationele kosten: de situaties hoeven slechts éénmaal door acteurs gespeeld te worden.
  • Grotere standaardisatie: elke kandidaat krijgt dezelfde situaties aangeboden. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de metingen. Ook de beoordelingsinstructies zijn gestandaardiseerd.
  • Verhoogde flexibiliteit: assessoren hoeven niet ter plaatse aanwezig te zijn, maar kunnen achteraf het materiaal beoordelen.
  • Grotere variatiebreedte: er zijn meer soorten situaties in korte tijd af te beelden.


De Webcamtest Sales bestaat uit tien situaties en duurt ongeveer 45 minuten om te maken.

In deze test kan een kandidaat laten zien hoe goed hij vaardigheden in commerciële activiteiten beheerst : het aangaan van zakelijke contacten, het peilen van klantbehoeften, het laten zien dat producten of diensten aan die behoeften voldoen, het wegnemen van obstakels, het onderhandelen over leveringscondities, het afsluiten van de deal en het onderhouden van klantcontacten.

De situaties doen beroep op vier competenties die door deskundigen in salesposities het meest relevant worden gevonden.

  • Klantgerichtheid: rekening houden met het perspectief van de klant: diens belangen, onzekerheden, eigenaardigheden, emoties.
  • Overtuigingskracht: sturen van de relatie met de klant zodat die een route kiest die in het belang is van de (organisatie van de) verkoper.
  • Zelfbeheersing: omgaan met tegenvallers, conflict, obstructie, onzekerheid, kritiek. Niet in verwarring raken, niet dichtklappen, kalm blijven, optimisme, "pokerface", rustig blijven praten.
  • Doelgerichtheid: vasthoudendheid, energie blijven richten op het bereiken van het doel.
» Terug naar Producten